Familienieuws

Familienieuws

2024

 • 19 mei 2024: Overlijden Roger Thyssen

   Vader, schoonvader en grootvader van onze leden Guy Thyssen, Ann De Caluwé, en Lisse Thyssen

  • 29 april 2024: Overlijden Robert Raets

    Schoonvader van ons lid Mario Schelfhout


   • 29 februari 2024: Overlijden Maria Vermeulen

     moeder van ons lid Marc De Groep


    • 30 januari 2024: Geboorte Nelle & Noor

      Dochters van ons lid Bart De Block


     2021

     Overlijdens

     • 4 januari 2021 : Maria Thys

     moeder van  ons bestuurslid Tom De Schepper en de schoonmoeder van ons lid Sabine Rooman.


     • 22 februari 2021 : Luc Bontinck

      schoonvader van  ons lid David Rombaut


     • 10 april 2021 : Robert Franck

      vader van  ons lid Luc Franck


     • 4 mei 2021 : Roger Inghels

           schoonvader van ons bestuurslid Patrick Heyninck.


     • 3 juli 2021 : Leon Baert

       vader van  ons lid Dirk Baert en de schoonvader  van ons lid Conny Feusels


     • 26 juli 2021 : Omer De Cauwer

     lid van Wtc Blijf Fit, broer van ons bestuurslid Marc De Cauwer en schoonbroer van ons lid Erna Smekens


     • 30 juli 2021 : Thérèse De Caluwé

     moeder van ons lid Ann Meiresone en schoonmoeder van ons bestuurslid Karel Van Gysel


     • 22 september 2021 : Maria-Louise De Cock

     moeder van  ons lid Luc De Kerf en de schoonmoeder  van ons lid Noëla Van Cleemput. Maria is ook de grootmoeder van ons lid Addy De Kerf en overgrootmoeder van onze leden Kato en Jorne Feusels.


     2020

     Overlijdens

     • 19 mei 2020 : Diana Verstocken
      echtgenote van ons lid René De Breuck


     • 23 mei 2020 : Eddy Van Hoye

     oud-lid van onze club


     • 31 juli 2020 : Marinus Van hoeve.

     vader  van ons lid Jan van Hoeve


     • 19 augustus 2020 : Godelieve Vandamme.

     moeder  van ons lid Stefaan Van Mossevelde en schoonmoeder van Martien Daneel


     • 21 augustus 2020 : Paul Creve

     echtgenoot van ons lid Daniëlla Lahaye


     • 8 oktober 2020 : Romaan (Roger) Munghen

     oud-lid van de club, vader van oud-(bestuurs)lid John Munghen


     • 17 oktober 2020 : Aimé De Geest

     lid van Blijf Fit, echtgenoot van ons lid Maria Cornu en vader van ons lid Bert De Geest


     • 20 oktober 2020 : Jozef Van Gysel

     vader van onze leden Eric, Karel en Wilfried Van Gysel en schoonvader van ons lid Ann Meiresone