Soorten ritten

Soorten ritten

Algemeen

Het doel van onze club is fietsen op niet competitieve basis met daar rond een aantal nevenactiviteiten (familie uitstappen, winteractiviteiten...). Door de jaren heen is het aanbod aan ritten gegroeid, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. De onderstaande lijst geeft de naam van de rit met de afkorting, een korte omschrijving en met vermelding van de minimum/maximum gemiddelde snelheid. De ritverantwoordelijken zien er op toe dat die gemiddelden aangepast worden aan het parcours en de weersomstandigheden en dat ze zeker niet overschreden worden. De goede werking van de club hangt hier in grote mate aan vast.


Soorten ritten

gwB

B- rit (zondag en soms ook zaterdag):

De verantwoordelijken regelen de snelheid. Behalve tijdens het “vrij gedeelte” blijft iedereen achter deze kopmannen.

Snelheid = 26-28 km/uur

gwA

A- rit (zondag en soms ook zaterdag)

Deze rit wordt aan een hogere snelheid dan de “gwB” gereden, maar ook hier wordt de snelheid bepaald door de verantwoordelijken.

Snelheid = 29-31 km/uur

gwC

C- rit (zondag en soms ook zaterdag):

Deze rit is iets korter en verloopt aan een trager tempo o.l.v. een vaste verantwoordelijke (meestal van het bestuur).

Snelheid =22-24 km/uur

grA en grB

Grote ritten (zaterdag of zondag):

Minstens één maal per maand wordt een grotere rit gereden in 2 groepen. De grB is normaal 10-20% korter dan de grA, het tempo wat lager en  het parcours meestal minder lastig. Er is altijd een middagstop. Ze vertrekken meestal niet in Sint-Pauwels.

Snelheid =A: 26-29 km/uur (*)

Snelheid =B: 24-27 km/uur (*)

grC

Grote toeristische rit (zaterdag of zondag):

Speciaal voor de echte toeristen worden deze “grote” ritten gereden die meestal zo ’n 100/110 km lang zijn. Er is steeds een middagstop en meestal in de voormiddag een koffiestop.

Snelheid = 21-24 km/uur

FR

Familieritten:

Deze ritten zijn voor het ganse gezin, met een gewone fiets of MTB, over een kortere afstand en met een “toeristisch “ doel.  Clubkledij is niet verplicht!Maximaal:

Snelheid = 17 km/uur

eoA,eoB,eoC

Extra organisaties:

Dit zijn ritten, georganiseerd door een andere club of vereniging of soms ook door onze eigen club, zowel in binnen- als buitenland. Het kunnen ook ritten zijn tijdens ons verblijf in het buitenland (meerdaagse). De punten komen echter NIET in aanmerking voor de berekening van de 85% voor deelname aan ons clubkampioenschap, maar ze worden natuurlijk WEL toegevoegd aan uw persoonlijk totaal.

Snelheid A = 26-29 km/uur (*)

Snelheid B = 24-27 Km/uur (*)

Snelheid  C= 21-24 km/uur

agrB

Aanvullende grote ritten (zaterdag of feestdagen):

Deze ritten zijn een aanvulling op ons normaal programma. De afstand ligt tussen  “gwB” en  “grB” .

Snelheid =25-28 km/uur

agrA

Snelle aanvullende grote ritten (zaterdag of feestdagen):

Deze ritten zijn een aanvulling op ons normaal programma, waarvan de afstand ligt tussen de "gwA" en de "grA". De snelheid is die van de snelle ritten op zondag.

Snelheid =28-31Km/uur

agrC

Aanvullende grote toeristische rit (meestal op zaterdag)

Een iets langere rit op maat van de fietsers die niet het uiterste uit de kan willen geven en op een gemoedelijke manier toch wat meer km willen doen. Altijd met een tussenstop.

Snelheid =22-24 km/uur


(*) De snelheid ligt beduidend lager bij een geaccidenteerd parcours!


Vertrekuren en -plaats

De zondagritten (A, B en C) vertrekken op volgende uren:

Maart, april, mei en september:09.00 uur

Juni, juli en augustus:08.30 uur

De vertrekplaats is op de schoolparking in de Zandstraat te Sint-Pauwels.

De grote ritten (gr1, gr2 en gtr) starten meestal om 8.30 uur op de in de jaarkalender aangeduide plaats. 

De aanvullende grote ritten (agr en sagr) vertrekken op de schoolparking meestal op zaterdagnamiddag om 13.00 uur.

Maar om zeker te zijn: voor vertrekuren van grote ritten, extra organisaties, zaterdagritten, familieritten e.d.: raadpleeg de jaarkalender.

Opgelet: Het laatste weekend van maart schakelen we over naar het zomeruur!


Punten 

De algemene regel:

De punten en kilometers worden enkel toegekend als men in volledige clubuitrusting de rit uitrijdt. (zie ook Hoofdstuk 1 – de club, subtitel “Kledij”). Eén grote uitzondering op het reglement is de “5-km-regel” (zie “De 5km regel” hierna).


Een grC of agrC kunnen nooit meer punten behalen dan een grA, grB,agrA1 of agrB.

Indien een grA/grB gepaard gaat met een verre verplaatsing en/of een zwaar parcours kan het bestuur beslissen dat de grC van die dag, indien ze meer dan 105 km lang is, toch maar 3 punten toegekend krijgt, kwestie van geen oneerlijk concurrentie te hebben tussen onze verschillende ritten.

Wie vroegtijdig de rit verlaat en/of later aansluit, verliest één of meerdere punten. Volgende regel wordt toegepast: deel het aantal kilometers van de rit door het aantal te verdienen punten; je krijgt dan het aantal kilometers die in die rit te rijden zijn per punt. Wie in een rit van bijvoorbeeld 114 km (3 punten) 39 km meerijdt, krijgt één punt, vanaf 77 km verdien je 2 punten, omdat 114:3=38! De exact gereden kilometers worden toegekend.

Wie door een valpartij of pech de rit niet kan uitrijden, verliest geen punten noch kilometers. Men kan in dat geval opteren om in de volgwagen mee te rijden of op eigen kracht naar huis rijden.

Indien de raad van bestuur de rit vroegtijdig afbreekt (bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden), worden de totale punten en kilometers toegekend.

Indien op hetzelfde tijdstip op dezelfde dag twee ritten van hetzelfde type gereden worden met een verschillende afstand, dan wordt er voor beide ritten dezelfde kilometers toegekend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met ritten die in een vierdaagse gereden worden, terwijl er ook een thuisrit gereden wordt. Het hoogste aantal kilometers wordt genoteerd.

Maar de algemene regel bij WTC Blijf Fit is nog steeds: “SAMEN UIT, SAMEN THUIS”. Dit betekent dat niemand wordt “achtergelaten” tijdens de rit. Bij fysieke problemen (kramp, vermoeidheid, enz.) zal het tempo worden aangepast, of wanneer de klachten te ernstig zijn, kan men in de volgwagen plaats nemen.


De 5-kilometer regel

Wie tijdens de laatste 5 km de rit wil verlaten, kan dit doen zonder punten- en kilometerverlies. Voorwaarde is dat de ritverantwoordelijke of iemand anders van het bestuur hiervan wordt verwittigd, zodat de juiste rangschikking kan worden opgemaakt. Deze regel geldt voor alle ritten, gelijk waar de aankomst is. Een 3xkorte en 1xlange fluittoon van de verantwoordelijken is het sein dat de laatste 5km van de rit aanvangen. Het is niet toegelaten na dit sein de groep en de verantwoordelijken voorbij te steken.


Vrije gedeeltes

In de beschrijving van de thuisritten en de aanvullende grote ritten staan de vrije gedeeltes beschreven. In grote ritten is dit niet altijd het geval. In de meeste gevallen worden bij de start de vrije gedeeltes medegedeeld. Het begin van een vrij gedeelte wordt aangekondigd met drie korte fluitsignalen. Vanaf hier mag eenieder zijn eigen snelheid rijden maar houdt u aan de verkeersregels! En... als het u te veel wordt, denk aan uw eigen gezondheid en haak tijdig af. Op het einde van het vrije gedeelte wordt de groep opgewacht om gezamenlijk weer verder te rijden.


Gele trui

Degene(n) die vorig seizoen in het geel eindigde(n), mag/mogen dit seizoen in de gele trui blijven rijden tot en met 31 maart zolang hij/zij tijdens die periode geen punten verliest/verliezen. Ondertussen worden voor het vertrek van elke rit de punten van alle deelnemers genoteerd, waarna een tussenklassement opgemaakt wordt. Vanaf 1 april komen die leden in aanmerking voor de gele trui, die op dat moment aan de leiding staan in dat puntenklassement. Deze lijst wordt regelmatig (maandelijks) geüpdatet en is te raadplegen op onze website. Er kunnen maximum 4 leden in de gele trui rijden.  Indien er meer dan vier leiders zijn in het puntenklassement, wordt er geloot. Dit gebeurt elke week via een computerprogrammaatje. Wie uitgeloot wordt mag de volgende rit(ten) in de gele trui rijden, tot het volgende weekend, ook al zou hij/zij in de tussenperiode de leiding verliezen. Zolang er meer dan vier leiders in het klassement staan, worden eerst twee namen getrokken uit de groep die tot dan nog niet in de gele trui reden en daarna nog twee namen uit de totale leidersgroep. Dit gaat zo door tot iedereen van de leiders in de gele trui hebben gereden. Daarna wordt er uit de de leiders willekeurig getrokken. De (gele) truien blijven eigendom van Blijf Fit. Wie zijn gele trui “verliest”, door loting of rangschikking, zal deze netjes gewassen inleveren bij de verantwoordelijke van de kledij, ten laatste op donderdagavond! Wij hebben namelijk van elke maat slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Als je weet wie je opvolger is en de maat komt overeen, mag je ook rechtstreeks afspreken hoe/waar de overhandiging gebeurt. Je brengt in alle gevallen de verantwoordelijke van de kledij hiervan ook op de hoogte.


Waardebonnen

De punten, die ieder lid kan behalen door deelname aan de officiële activiteiten van onze club, zijn niet alleen belangrijk voor het klassement voor de gele trui, maar geven ook recht op een financiële tegemoetkoming. Elk punt is namelijk € 0,12 waard en dit wordt getotaliseerd op een waardebon.

Deze wordt samen met het jaarboek, in het begin van het jaar, overhandigd door jullie wijkmeester. Tot € 3,00 worden geen waardebonnen meer voorzien, maar wie ze wil, kan ze wel nog aanvragen.


Fluitsignalen

Omdat we vaak in grote groepen op de weg zijn en bepaalde “gebeurtenissen” snel moeten gesignaleerd worden aan alle deelnemers, wordt er gefloten. Dit gebeurt door de ritverantwoordelijken (kopmannen) of door andere verantwoordelijke bestuurders (3de man!). Het is dan ook van levensbelang dat ieder lid deze fluitsignalen kent en ernaar handelt!

•1x lang fluiten:     gevaar! (auto’s voor/achter, fietsers,…)→  OPLETTEN

•2x lang fluiten:     platte band, valpartij,…→  WACHTEN/ VERTRAGEN

•3x lang fluiten:     begin van “vrij gedeelte”  →  EIGEN TEMPO

•5x kort fluiten:     de groep is terug compleet→  NORMAAL TEMPO

•3xkort + 1xlang fluiten: de 5km regel wordt van kracht


Helm en triatlonstuur

We raden het dragen van de helm tijdens onze clubritten (en ook daarbuiten) ten stelligste aan. Voor competitiewedstrijden is het gebruik ervan al jaren verplicht. Hij voorkomt bij eventuele valpartijen in vele gevallen hoofdwonden (of erger!).

Het gebruik van een triatlonstuur daarentegen is in competitie al lang in de mode. Ook vele wielertoeristen hebben een dergelijk hulpstuk gemonteerd. Het nut is voor iedere fietser duidelijk. Doordat men meer op de fiets kan "liggen" en men zo een aerodynamische houding aanneemt, kan men meer snelheid maken. Een groot nadeel is dat de remmen niet binnen handbereik liggen en men dus bij gevaar veel later remt. Het vormt dus een reëel gevaar voor uzelf en ook voor de anderen! We kunnen niet verbieden dat er een opzetstuk aanwezig is, maar we dringen er bij de leden op aan om er in groep geen gebruik van te maken, ook niet in de vrije gedeeltes!


Winterrit

Na het seizoen wordt er verder gefietst. Dit gebeurt echter niet meer onder de verantwoordelijkheid van Blijf Fit. De rit vertrekt op de parking van de jongensschool. In oktober is dat om 09.00 uur, vanaf november wordt gestart om 09.30 uur. De 4 laatste zondagen voor de openingsvergadering worden er wel ‘inrijritten’ georganiseerd en begeleid door het bestuur.  Er zal een B-rit en een C-rit gereden worden op het gewone parcours met aangepaste snelheid.

 

Het parcours van de inrijritten in oktober: Wij vertrekken via de provinciale baan naar Kemzeke waar we aan de viswinkel rechts afslaan. Wij fietsen van hieruit steeds rechtdoor langs het Kalf, en we blijven rechts van De Klinge en Clinge. Aan de Kronenhoek slaan we linksaf tot voorbij de schietstand waar we even later linksaf slaan. Nu rijden we tot aan een T waar we naar rechts rijden om wat verder uit te komen in Schuddebeurs boven Hulst. We rijden nu via het Mispad en de Zeildijk naar Roverberg. We rijden links over de dijk en volgen die voorbij het kruispunt waar je links naar Lamswaarde kan. Aan de golf nog even naar links en verder in een bocht rechts mee tot de Lange Nieuwstraat. Hier links en blijven volgen tot over het ‘bergje’ tot even verder de 1e rechts naar Kruisdorp. Hier steeds rechtdoor volgen tot de volgende afslag rechts (even voor Walsoorden) naar de dijk. Vanaf hier vrij gedeelte tot aan de Petrusstraat. Hier gaat het rechtsaf, en aan het volgende kruispunt weer rechtsaf voor een heel lang recht stuk tot op een T-weg. Hier links tot het centrum van Nieuw-Namen, waar het vrij gedeelte eindigt. Hier wachten we de groep op of we houden ons warm door de groep tegemoet te rijden. Na de hergroepering rijden we naar de baan Kieldrecht-De Klinge. Tussenin slaan wij links af langs de vroegere Lange Nieuwstraat of bij slechter weer wat verder aan de Kronenhoek links af naar Meerdonk. Langs de Groenendijk en de Eeckbergstraat naar 't Kalf. Via de Reepstraat, de Holstraat en de Kemzekestraat tot aan de kerk van Kemzeke. Aan de lichten volgen we de N60 naar Sint-Pauwels: ong. 67 km.

Het parcours van de inrijritten vanaf november: vanaf november starten we een half uur later (9.30 uur) en is de rit iets korter. In Kruisdorp fietsen we recht naar het monument van de watersnood. Het vrije gedeelte neemt voorbij Emmahaven de Vercauterenweg, die ons naar Nieuw-Namen brengt. Totaal ongeveer 60 km.Brievenbus

In het clublokaal hangt een brievenbus. Ze is gemakkelijk bereikbaar aan de linkerwand van de zaal (de kant waar de nooduitgang zich bevindt). Ze zal wellicht gretig gebruikt worden door bestuursleden die er hun deelnemingslijsten kunnen in deponeren, maar ze is ter beschikking van elk lid voor allerhande doeleinden (suggesties, persoonlijke mededelingen...), maar steek er geen geld in. Dat wordt liefst persoonlijk overhandigd. Zo ontstaan er geen misverstanden!

Jaarlijkse mountainbike tocht

Behalve de in het jaarprogramma beschreven ritten, organiseert Blijf Fit elk jaar op de eerste zondag van november, een MTB-tocht met vertrek en aankomst in de Gemeentelijke Basisschool, Gyselstraat, 35 in Nieuwkerken-Waas. Deze tocht is een onderdeel van de Ronde van het Waasland voor mountainbikers. Leden van de club die deelnemen of meehelpen aan de organisatie krijgen hiervoor twee bonuspunten. Deze bonuspunten kunnen ingezet worden wanneer een clublid puntenverlies lijdt tijdens het seizoen dat volgt op de mountainbike rit, het jaar nadien dus.