Club

Clublokaal

Het clublokaal van KWTC Blijf Fit is

Kantine Herleving sportief Sint-Pauwels

Vosdreef 20

9170 Sint-Pauwels


Lidgeld


Penningmeester:      Bert  FOUBERT

Adres:                    Wallenhof 111, 9100 NIEUWKERKEN-WAAS

                              tel: +32(0)3 777 20 03

Rekeningnummer:   IBAN-nr.: BE85 979-3372594-06,  BIC-nr.: ARSP BE22

Lidgeld voor dit jaar : €30. (verzekering inbegrepen)

Elk ander gezinslid dat op hetzelfde adres woont: €20  

Kinderen (- 18 jaar) die wonen in St-Gillis-Waas of deelgemeenten, kunnen betalen met de gemeentelijke sportcheque, als die ingevuld wordt afgegeven voor 25 oktober!

Alle anderen betalen liefst voor 15 december, dan ben je vanaf 1 januari terug verzekerd!

Betaling van kledij, lidgeld, inschrijvingen, ed.   zoveel mogelijk via overschrijving met vermelding van naam, reden en exacte bedrag!

Indien u zich voor de eerste keer lid wil maken, wil dan dit inschrijvingsformulier afdrukken, invullen en afgeven aan één van de bestuursleden. (klik hier)


Vertrekuren

De zondagritten (gwA-gwB-gwC) vertrekken altijd om 08.30 uur behalve in maart, april, mei en september om 09.00 uur. Uitzonderingen staan steeds vermeld in het jaarboek.


We vertrekken vanaf de parking van de gemeenteschool in de Zandstraat te Sint-Pauwels., tenzij anders aangegeven in het jaarboek.


Grote ritten (GRA-GRB-GRC) die in Sint-Pauwels vertrekken, starten meestal om 09.00 uur, maar raadpleeg steeds de kalender voor de uitzonderingen.

De aanvullende grote ritten (AGR) vertrekken in Sint-Pauwels op zaterdagnamiddag meestal om 13.00 uur.


Houd rekening met het zomeruur dat wijzigt tijdens de laatste zondag van maart!Materiaal

Verantwoordelijke: Eddy Jansen, Johan Nijs

De reservewielen van de club staan bij elke door Blijf Fit geprogrammeerde rit ter beschikking van de leden. Zij worden in de volgwagen vervoerd.  Het gebeurt dat er 2 volgwagens nodig zijn; dan worden de wielen over de beide volgwagens verdeeld.


Uitzonderlijk zijn er géén reservewielen beschikbaar; zoals bv. in door de club geprogrammeerde cyclosportieve wedstrijden, waar géén volgwagens mogen volgen. In dat geval zorgt ieder deelnemend lid zelf voor het nodige reservemateriaal.


Het is de bedoeling dat ieder die een reservewiel gebruikt dit onmiddellijk na de rit terugbezorgt. Kuis het gebruikte wiel !


Het gemakkelijkste voor iedereen is dat de pechvogel zijn eigen wiel herstelt onmiddellijk na de rit en het reservewiel terug in de volgwagen plaatst, zodat het tezamen met de niet gebruikte wielen terug in het Schuttershof kan worden afgezet.


Tot onze spijt hebben we moeten vaststellen dat eens een enkel wiel niet teruggebracht werd.  Daarom worden wij als het ware gedwongen om voor een degelijke opvolging  te zorgen. Dat gebeurt als volgt:  de chauffeur van de volgwagen zal elk lid dat een wiel ter beschikking krijgt noteren op een aantekenlijst. Deze lijst wordt bezorgd aan Franky en/of Albert. Die kunnen dan gemakkelijk zien wie het geleende clubwiel nog niet heeft teruggebracht.


Volgwagen

Verantwoordelijke: Astère Vercauteren (verdeling chauffeurs, afspraken,...)

Inladen: onder leiding van Astère Vercauteren.

Uitladen: 2 maandverantwoordelijken.