Home

WTC Blijf Fit

Sint-Pauwels

Nieuwsflash

1. Ondertussen kun je natuurlijk al terug lid worden van onze club
voor 2024. En om het voor iedereen meer dan betaalbaar te
maken blijft het lidgeld 30 euro. Een tweede lid dat op hetzelfde
adres woont betaalt ook nu maar 20 euro. Storten kan op onze
clubrekening.


2. Zoals elk jaar geven wij nu reeds enkele data voor volgend
seizoen, zodat je reeds kan beginnen met plannen.
• Grote ritten: 23/3, 13/4, 18/5, 8/6, 22/6, 13/7,17/8, 21/9
• Aanvullende grote ritten: 1/5, 01/6, 27/7,24/8,28/9
• Extra organistie:11/5, 20/5, 07/9, 12/10
• Meerdaagse organisatie:”20/7-28/7”  Meer info klik hier


3. Winterprogramma 2023 – 2024:
• Winterritten: vertrek vanop de parking te Sint-Pauwels om
9.00h, vanaf november om 09.30h.
• Zondag 29/10: MTB-tocht Blijffit te Nieuwkerken.
• Zondag 19/12: MTB-tocht in de Polken georganiseerd door
onze voorzitter.
• Zondag 14/1/2024: onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het
lokaal om 11 u.
• Zondag 11/2/2024: winterwandeling. Verdere info volgt nog
• Zondag 25/2/2024: openingsvergadering om 10u in het
Lokaal om 10.00h


4. Volgend seizoen is er terug een familiereis naar de bergen met 4
ritten voor alle groepen (A, B en C). Vertrek op zaterdag 20 juli
en terugkeer op zondag 28 juli. Meer info klik hier


5. Zaterdag 14 oktober vond ons jaarlijks clubkampioenschap plaats.
Het erepodium bestond dit jaar uit :
1.- Wim Dhollander
2.- Eddy Jansen
3.- Nadine Maes
Een dikke proficiat aan deze leden, en ook aan alle andere
deelnemers, maar in het bijzonder aan onze nieuwe kampioen Wim.
Internal


6. Deze week vonden op de eerste raad van bestuur van het nieuwe
seizoen de tweejaarlijkse verkiezingen plaats voor de mandaten
van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Deze
verkiezingen gebeuren niet met kandidaatstelling : elk lid van de
raad van bestuur is verkiesbaar. De verkiezingen gaven de volgende
resultaten :
Voorzitter : Astère Vercauteren
Ondervoorzitter : Johan Verduyn
Secretaris : Michel Vercauteren
Schatbewaarder : Bert Foubert

 

Met droefheid melden wij U het overlijden van René De Breuck. René is al 44 jaar trouw lid van onze fietsclub waarvan 15 jaar in het bestuur.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met de familie afscheid te nemen

op zaterdag 15 april 2023om 10.00h in Aula Pittoors, Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas.

 

Met droefheid melden wij U het overlijden van Germain De Winter. Germain is de  grootvader van ons lid Braem Sven.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met de familie afscheid te nemen

                         op zaterdag 18 maart 2023 om 10.00h

in de parochiekerk O.L.Vrouw ten Bos te Nieuwkerken-Waas

Langs deze weg bieden wij de familie onze oprechte deelneming aan