Verzekeringen

Verzekeringen


Bijzondere en specifiek voorwaarden

Alle leden zijn verzekerd bij ETHIAS-verzekeringen;  Prins-Bisschopssingel 73,  3500 HASSELT

Polisnummer: 45 070 121

Aansluitingsnummer: K 605 11


Je bent verzekerd vanaf het ogenblik dat je lidgeld betaald is en je naam, voornaam, adres, geboortedatum gekend zijn bij de secretaris die de lijst doorstuurt.

De administratie na een ongeval is eenvoudig: het aangifteformulier kan bekomen worden bij de secretaris die samen met jou het eerste blad invult, de achterzijde is het medisch attest en laat je invullen door de behandelende arts. Dit formulier moet je binnen de 8 dagen doorsturen naar Ethias: De verdere afhandeling van het dossier gebeurt rechtstreeks met het slachtoffer, dus zonder tussenkomst van de club.


Waarborgen en bedragen

Het is een verzekering tegen sportongevallen (speciale voorwaarden):

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade (per aangifte): € 5.000.000

Materiële schade (per aangifte) : aan derden: € 625.000

Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging

Burgerlijke erdediging                                                                                                  

Strafrechterlijke verdediging: € 12.500

Lichamelijke ongevallen

Behandelings- en begrafeniskosten:

Alle in het RIZIV-opgenomen medische kosten: 100%

Tandprothese: max. per tand / max. per ongeval:  € 125 / € 500

Vervoerskosten van het slachtoffer: barema ongevallen

Begrafeniskosten: € 620Vaste vergoedingen:

Bij overlijden (per slachtoffer): € 7.500

Bij blijvende invaliditeit (per slachtoffer): na 1 jaar:  € 15.000

Ingeval van tijdelijke invaliditeit: niet verzekerd


Indien je een persoonlijke verzekering hebt die dezelfde risico’s dekt (ongevallenverzekering, familiale polis,…), moet die eerst worden aangesproken en verwittigd. Je eigen materiële schade (fiets, kledij, bril,…) is nooit gedekt. En sommige ongevallen worden door de verzekering uitgesloten omdat zij het gevolg zijn van o.a. gebruik van drugs, verdovende middelen, dronkenschap, roekeloos rijden, uitdagingen, overstromingen, staking, oorlog,…

Veilig fietsen blijft nog steeds de beste maatregel om ongevallen te vermijden:

Hou steeds je voorligger(s) aandachtig in het oog;

hou steeds voldoende afstand en je handen aan de remmen;

luister naar de fluitsignalen van de ritverantwoordelijken;

signaleer je medefietsers bij gevaar: gevaarlijk wegdek, aankomende auto’s of fietsers,…

rij nooit met méér dan twee naast elkaar en rij zoveel mogelijk RECHTS van de baan.